sven AEC AB RSS Feed

Febdok elsäkerhet

AEC levererar kompetens inom elsäkerhetsområdet

Febdok kan användas genom hela processen från projektering till förvaltning och är den produkt på marknaden som inkluderar kontroll av flest parametrar i projekteringsskedet.

Genom att använda Febdok får man snabbt och enkelt en kontroll av att man följer föreskrifter och standarder för en elanläggning.

Dokumentationen ger också ett bra underlag till besiktning av anläggningen. Oavsett om det är ett stort eller litet projekt som skall utföras så kan man på ett snabbt och säkert sätt skapa en beräkning med programmet. Inom FEBDOK så tillhandahåller vi även supporttjänst på årsbasis till alla kunder som så önskar. I Sverige används Febdok av många stora företag såsom SWECO, ÅF, Ramböll, WSP, Bravida, Midroc, COWI med flera. Vill du veta mer om FEBDOK som programvara kontakta oss gärna.

Läs mer om Febdok!

Anmäl dig till kurs i Febdok

Utbildning är en investering i personalen och företaget, därför är det viktigt för oss på AEC att leverera utbildningar av högsta kvalitet. Vi levererar även utbildningar inom AutoCAD, Revit, Navisworks m.m. Läs mer på vår utbildningssida här! 

Publiceringsdatum: 2019-10-24