sven AEC AB RSS Feed

Digital tvilling

Smarta byggnader, bilar, städer med digitala tvillingar! En digital tvilling (digital twin) är ett duplikat av något som finns i verkligheten, en digital replika. En kontinuerligt uppdaterad modell med information om ett objekt, miljö och användning.

Några exempel på passande fysiska objekt skulle kunna vara en byggnad, en tunnel, en bil eller en hel stad. Till varje objekt går det att skapa en digital tvilling. Tanken är att den digitala tvillingen alltid skall finnas tillgänglig för alla involverade, oberoende av plats och tid. Via bland annat sensorer överför det fysiska objektet information konstant till sin digitala tvilling. Data flödar ständigt från det verkliga objektet till den digitala tvillingen för att alltid ha data i realtid. En digital tvilling möjliggör en helhetssyn som man kan använda på olika sätt för att t.ex. effektivisera processer eller simulera önskvärda scenarion. Om infrastruktur och byggnader kopplas ihop med hjälp av digitala tvillingar så möjliggörs det att arkitekter skulle kunna testa inverkan av en ny byggnad på trafiken eller hur den behöver vatten- och strömförsörjning samt inverkan på omvärlden.

Nasa är föregångare till konceptet

Ursprungligen kommer idén från NASA, där man på 60-talet använde speglade system för att hitta och förutspå brister i tekniken och felaktigheter i astronauternas utrustning. Denna teknik var avgörande för att man skulle kunna få tillbaka Apollo 13 (utfördes mellan 11-17 april 1970), efter att en syretank exploderat. Speglade system användes för att räkna ut hur astronauterna skulle komma tillbaka till jorden.

 

 

Konceptet myntades senare runt 2003 inom tillverkningsindustrin. Digitala tvilling användes för att effektivisera produktionen.

Vad är fördelarna med konceptet digital tvilling?

När vi adderar sensorer till en digital kopia får vi en mängd data och information om hur vårt verkliga objekt presterar inom olika områden i realtid för att vi skall kunna effektivisera. Genom att kunna koppla ihop byggnader med vägar och annan infrastruktur skulle man på riktigt kunna skapa smarta städer där arkitekter, stadsplanerare och ingenjörer arbetar tillsammans för att testa, utveckla och skapa nya stadsmiljöer genom avancerade simuleringar av trafik eller strömförsörjning.

I en simulering kan man också förhindra framtida olyckor genom att man testar gränserna för hur mycket olika vägar, byggnader och annan infrastruktur tål. Vad händer om vi adderar 200 000 nya bilar per dag till genomfarten i ett nytt område? Om 150 000 nya invånare behöver vatten och vattentillgången är ojämn över året, när behöver vi vara extra vaksamma? Med hjälp av 3D scanners kan vi skapa virtuella kopior där vi kan förutse när byggnader eller broar behöver underhåll för att undvika problem. Många företag har införlivat digital tvilling i sina processer som t.ex. Tesla som har en digital tvilling för varje bil som produceras. Med digitala tvillingar har vi möjlighet att undvika tragedier som Grenfell Tower i London eller den brokollaps som drabbade Ponte Morandi viadukten i Genua.

 

Digital tvilling i verkligheten – Statistisk rapportering för analys och förbättringsarbete för exempelvis hyresgäster på köpcenter.

Mätdata från verkligheten kan föras in i den digitala tvillingen. Med underlag från rörelsemönster av besökare på ett köpcenter från dörrar, mobilapplikationer och wifi-hotspots kan flöden analyseras avseende plats och tidpunkter som kan användas för bästa utformning av stråk och skyltning, bemanning och öppettider, planering av service och mycket mera.

Samordningen av dessa olika indata kan omvandlas till konkreta projektdata och i samverkan med utvecklingen mot BIM 2.0 där modellerna ger detaljerad information om tillståndet i komponenter i byggnaderna och med flöden uppdaterade, om inte i realtid, så på beställning, kommer vi att närma oss en verkligt levande modell för utvecklingen av verksamheterna i byggnader.

Vill du veta mer? Fyll i dina kontaktuppgifter, så återkommer vi till dig inom kort.

Publiceringsdatum: 2019-12-09