sven AEC AB RSS Feed

Hej Andreas Karltorp!

Hur kom det sig att du började på AEC?

Jag kom i kontakt med AEC på ett seminarium i samband med mitt examensarbete. Jag fick tidigt en bild av att AEC låg i framkant och arbetade mycket med utveckling, vilket jag brinner för.

Först var min tanke att jag nog borde skaffa mig några års erfarenhet innan jag började på ett konsultföretag med specialister, men ganska snart tänkte jag; varför vänta om jag får möjlighet att göra det jag verkligen vill hålla på med!

Hur är det att jobba som CAD/BIM-konsult på AEC?

Jag har fått vara med i många olika typer av projekt, vilket både har gett en bra grund till att utvecklas och gett en hel del synergieffekter mellan projekten.

Att vara CAD/BIM-konsult på AEC handlar mycket om att kasta sig in i nya projekt och lösa problem. Detta parallellt med att kunna ha vissa långvariga eller återkommande projekt där det ges möjlighet att utveckla en spetskompetens inom ett specifikt område.

Vad jobbar du med just nu?

Just nu arbetar jag mycket med BIM- och datasamordning i järnvägsprojektet Ostlänken. Det är ett gigantiskt projekt där små förbättringar kan spara mycket tid.

Jag arbetar även en del med programutveckling, såsom anpassningar till olika CAD-verktyg och visuell programmering. Så det är alltså en bra mix av olika typer av arbeten. Att kombinera sina olika kunskaper och erfarenheter på nya sätt tror jag är en stark faktor för att få ut sin fulla potential.

Vad utmärker en bra CAD/BIM-konsult tycker du?

Att både ha bredden för att kunna se helheten och en fördjupad kunskap för att kunna lösa komplexa problem anser jag vara något som utmärker en bra CAD/BIM-konsult. Att dessutom ha förmågan att kunna sprida sin kunskap på ett bra sätt är något som ger en guldstjärna.

Skulle du rekommendera AEC som arbetsplats?

Absolut. AEC har en familjär atmosfär och till den som tycker om att ständigt utvecklas och vill arbeta med riktigt vassa specialister är AEC en klockren plats att arbeta på.

 

 

Publiceringsdatum: 2017-02-15

Lediga tjänster

Se aktuella lediga tjänster och skicka din ansökan.