sven AEC AB RSS Feed

AIX föreläser hos AEC

AIX Arkitekter är ett arkitektkontor med stor bredd i kunskap och erfarenhet. AIX arbetar inom tre huvudområden: stadsbyggnad, nybyggnad och ombyggnad/restaurering. AIX är idag 90 personer och sitter i Stockholms innerstad.

Under AECs Vårseminarium 2014 var Filip Håkansson från AIX Arkitekter inbjuden att inför andra konsulter i branschen redogöra för hur AIX projekterat Kungl. Musikhögskolan i Revit Architecture och utvecklat arbetsmetoder där 3D och BIM använts för detta tekniskt krävande projekt. För lektionssalar, övningsrum, inspelningsstudior och föreläsningssalar har det behövts projekteringsinsatser utöver det vanliga.

Illustration: Tomorrow

Publiceringsdatum: 2013-12-11