sven AEC AB RSS Feed

Programutveckling

Saknar du funktionalitet i din programvara, eller lägger onödig tid på repetitiva moment? AEC har kompetens och gedigen erfarenhet av avancerad programmering som hjälper dig att effektivisera verksamheten.

AEC har specialiserat sig på utveckling av system och funktioner mot CAD-relaterade program. Vi gör allt från mindre anpassningar i form av ny eller utökad funktionalitet till fullständiga system.

Utveckling av funktionalitet behöver inte vara ett stort projekt, vår erfarenhet är att även en mindre funktion eller automatisering av ett repetitivt moment kan leda till kostnadseffektiva förbättringar i form av tidsbesparing och kvalitetssäkring.

AEC tar sig även an stora utvecklingsprojekt som till exempel dokumenthanteringssystem eller sammankoppling av system för informationshantering.

Vi arbetar huvudsakligen mot AutoCAD, Revit, Vault, Navisworks, Tekla och SharePoint, men vi tar även fram egna produkter. Läs mer om våra produkter.

Exempel på våra kunder är NCC, VBK, Sweco, Projektengagemang och H&M.

Publiceringsdatum: 2013-03-16

Kontakta oss

Telefon: 010-850 20 40
E-post: sales@aec.se

NCC lägger framtidspusslet

NCC har arbetat med AEC för att kapa kostnader i byggprocessen. Läs mer