sven AEC AB RSS Feed

Paketering

Vill du automatisera och anpassa dina programinstallationer? AEC har lång erfarenhet av att paketera programvaror för smidig distribution och implementation i befintlig IT-miljö.

AEC är experter på paketering av programvaror inom komplicerade CAD-programvaror. Vi skräddarsyr både installation och programvara enligt önskemål. Installationerna förbereds för det distributionssystem ni använder och inställningar i programvaran utförs så att ni direkt ska kunna arbeta fullt ut i er miljö.

Installationspaketen tas fram i samråd med era CAD- och IT-avdelningar för en kvalitetssäkrad och kostnadseffektiv installationsprocess. För att effektivisera distributionen har AEC tagit fram ett egenutvecklat installationskoncept som stödjer de flesta distributionssätt.

Utöver paketering erbjuder vi IT-stöd i form av konsultation kring till exempel hårdvara, mjukvara och licenshantering.

Exempel på våra kunder inom paketering är NCC, Vectura och Projektengagemang.

Publiceringsdatum: 2013-03-14

Kontakta oss

Telefon: 010-850 20 40
E-post: sales@aec.se