sven AEC AB RSS Feed

Metodutveckling

Har du kontroll på hur du bäst utnyttjar din programvara? AEC har lång erfarenhet av att ta fram metodik för hur du utnyttjar dina CAD-produkter optimalt i din arbetsprocess.

Genom vår långa erfarenhet av byggprojektering med en variation av programvaror har vi genom åren tagit arbetsmetoder i samarbete med en mängd företag.

En arbetsmetod kan inkludera allt från hur man löser ett mindre problem i en programvara till metodik för att förädla information och föra den vidare till andra system. En effektiv arbetsmetod kan även hjälpa dig att få struktur i ditt arbete, lösa svåra problem, arbeta i team och mellan olika team.

Det normala förfarandet är att vi sätter oss ner med dig som kund och diskuterar vilka problemställningar du har. Vi analyserar även er nuvarande arbetsprocess och identifierar förbättringsområden.

Baserat på detta tas lämplig arbetsmetodik fram och dokumenteras. I samråd med er implementerar vi sedan detta i er verksamhet.

Exempel på kunder inom metodutveckling är NCC, VBK och Trivselhus med flera.

Publiceringsdatum: 2013-03-19

Kontakta oss

Telefon: 010-850 20 40
E-post: sales@aec.se