sven AEC AB RSS Feed

Beräkning-Simulering

AEC har en särskild avdelning som hanterar hållfasthetsmässiga problem och hjälper dig med stora som små problem.

Genom att tidigt i en process integrera beräkning och simulering för funktion, optimering och hållfasthet lägger du en grund för ett mer effektivt användande av tid och resurser likväl som en minskad risk för framtida reklamationer.

AEC har ett brett utbud av tjänster inom beräkning och simulering som sträcker sig från strategisk rådgivning, avancerade simuleringar eller resursstöd. Några exempel på vad vi kan hjälpa dig med är:

  • Hållfasthetsberäkningar
  • Dynamisk analys
  • Granskning och verifiering
  • Rörberäkningar
  • Strukturoptimering
  • Termisk analys

Genom åren har vi byggt upp ett stort referensbibliotek med hundratals genomförda beräknings- och simuleringsprojekt med kunder som återfinns inom de flesta branscher.

Exempel på våra kunder är Vattenfall Ringhals AB, COWI, SKF Service, Apply Emtunga, Nordic Water , GVAC, Interfleet, Cargotec med flera.

Publiceringsdatum: 2013-03-15

Kontakta oss

Telefon: 010-850 20 40
E-post: sales@aec.se

Beräkningar hjälpte SJ

Med hjälp av AECs beräkningsingenjörer ökar säkerheten på SJs tåghjul. Läs artikel