sven AEC AB RSS Feed

Febdok – Funktioner

  • Beräkning av kortslutningsströmmar/felströmmar
  • Beräkning av beröringsspänning och spänningsfall
  • Dimensionering av kablar, skenor och skydd
  • Kontroll av skyddets brytnivå och frånkopplingstid
  • Kontroll av selektivitet (seletivitetsanalys)
  • Kontroll av backup/kaskad koppling för skydd
  • Nödvändig dokumentation för besiktningar, installatörer och kunder
  • Möjlighet att använda UPS i både nät- och batteridrift
  • Generator beräkning (kräver modul)
  • Impedansjordat nät (kräver modul)