sven AEC AB RSS Feed

Febdok

Febdok används för dimensionering av elkablar och skydd i elanläggningar enligt svensk standard. Den hjälper installatörer att bygga säkert och att hålla en hög kvalitet.

Febdok, utvecklad av NELFO, är en nyckelprodukt för installatörer och el-konsulter i norden. Förutom försäljning tillhandahåller AEC support och utbildning.

Febdok – unik i sitt slag

Febdok kan användas genom hela processen från projektering till förvaltning och är den produkt på marknaden som inkluderar kontroll av flest parametrar i projekteringsskedet.

Genom att använda Febdok får man snabbt och enkelt en kontroll av att man följer föreskrifter och standarder för en elanläggning. Dokumentationen ger också ett bra underlag till besiktning av anläggningen. Oavsett om det är ett stort eller litet projekt som skall utföras så kan man på ett snabbt och säkert sätt skapa en beräkning med programmet.

Funktioner

Febdok har en mängd kraftfulla funktioner för beräkning, analys, kontroll och dokumentation.

  • Beräkning av kortslutningsströmmar/felströmmar
  • Beräkning av beröringsspänning och spänningsfall
  • Dimensionering av kablar, skenor och skydd
  • Kontroll av skyddets brytnivå och frånkopplingstid
  • Kontroll av selektivitet (seletivitetsanalys)
  • Kontroll av backup/kaskad koppling för skydd
  • Nödvändig dokumentation för besiktningar, installatörer och kunder
  • Möjlighet att använda UPS i både nät- och batteridrift
  • Generator beräkning (kräver modul)
  • Impedansjordat nät (kräver modul)

I Sverige används Febdok av många stora företag som Cowi, Banverket, Ramböll, WSP, Sweco, Grontmij, ÅF, Bravida, Midroc.

 

Febdok Support

Michael Eriksson är AECs kontaktperson gällande frågor och support i Febdok..

Tel: 010-850 20 20
E-post:  support@aec.se

Utbildning

AEC har både grund – och fortsättningskurser i Febdok.

Se kurser och datum.

Febdok 6.0.189

Versionen är både en fullversion och uppdatering från och med version 5.5.00. Har man en äldre version installerad kan man EJ uppdatera eller läsa in backupfil till 6.0. För att kunna skapa en ny backupfil måste man först uppdatera till 5.5.

Databas

Senaste leverantörsdatabasen är daterad 2019-11-06.
Denna ingår i version 6.0.189.