sven AEC AB RSS Feed

Febdok

Febdok – unik i sitt slag

Febdok kan användas genom hela processen från projektering till förvaltning och är den produkt på marknaden som inkluderar kontroll av flest parametrar i projekteringsskedet.

Genom att använda Febdok får man snabbt och enkelt en kontroll av att man följer föreskrifter och standarder för en elanläggning. Dokumentationen ger också ett bra underlag till besiktning av anläggningen. Oavsett om det är ett stort eller litet projekt som skall utföras så kan man på ett snabbt och säkert sätt skapa en beräkning med programmet.

Febdok används för dimensionering av elkablar och skydd i elanläggningar enligt svensk standard. Den hjälper installatörer att bygga säkert och att hålla en hög kvalitet.

Febdok – hänger med i utvecklingen

Febdok, lanserades och utvecklades första gången 1991 av norska NELFO och är en nyckelprodukt för installatörer, el-konsulter, ingenjörer och skolor i norden. Programmet är marknadsledande när de gäller beräkningar av elektriska installationer och utvecklas kontinuerligt med bl a nya funktioner för nya marknader.

AEC är ensam återförsäljare av Febdok och vi tillhandahåller även support och utbildning. Fr o m februari 2020 har vi även fått ansvaret för den danska marknaden.

I Sverige används Febdok av många stora företag så som Cowi, ABB, Ramböll, WSP, Sweco, Västfastigheter, AFRY, Bravida och Midroc.

 

Febdok - Funktioner

Läs mer om funktionerna i Febdok.

Febdok - Utskrifter och Dokumentation

Läs mer om utskrifter och dokumentation

Handledning i Administration

Handledning i administration

Febdok Support

Du är välkommen att kontakta oss när det gäller frågor kring Febdok och utbildningar.

Michael Eriksson
Tel: 010-850 20 20
E-post:  mien@aec.se

Ingemar Fransson
Tel: 0723-50 55 02
E-post: infr@aec.se

För dig som redan är kund, kontakta supporten:

Tel: 010-850 20 20
E-post: support@aec.se

Utbildning

AEC har både grund – och fortsättningskurser i Febdok.

Se kurser och datum.

Febdok 6.0.203

Versionen är både en fullversion och uppdatering från och med version 5.5.00. Har du en äldre version installerad kan man EJ uppdatera eller läsa in backupfil till 6.0. För att kunna skapa en ny backupfil måste du först uppdatera till 5.5.

Databas

Senaste leverantörsdatabasen är daterad 2020-09-16.
Du måste ha laddat ner  version 6.0.203.