sven AEC AB RSS Feed

Wood Framing för träkonstruktion

Wood Framing är en programsuite utvecklad som komplement till Autodesk Revit® för träkonstruktion för att användas av dig som är arkitekt, konstruktör eller inom produktion av trähus.

Suiten innehåller fyra tilläggsprogram för automatisering av tidsödande moment vid träkonstruktion, som takåsar, takstolar, väggar och golv.

Rafter+ – Konstruktion av takåsar

Rafter + skapar automatiskt takkonstruktioner och kaplistor för allt virke.

Funktionalitet

 • Regla upp ett helt tak från 3D-modellen
 • Upptäck automatiskt och avväxla öppningar, såsom dörrar och fönster
 • Gera ändarna på befintliga bjälkar
 • Placera enkelt takfönster och kupor samt regla upp dessa
 • Redigera din Revit-modell efter önskemål – bjälkar och balkar uppdateras automatiskt
 • Exportera mängdning i realtid, skapa vyer, detaljritningar samt kaplistor
 • Export till CNC-maskiner

Truss+ RT – Konstruktion av takstolar

Truss+ hjälper dig att snabbt skapa takstolar i Revit genom att läsa in takytorna från husmodellen.

Funktionalitet

 • Skapa kompletta fackverkssystem i ett moment med konfigurerbara 3D-grids
 • Enkel åtkomst till alternativ vid val av trä- eller stålfackverk, med avseende på ekonomi, konstruktion eller system
 • Skapa nya parametriska fackverks-familjer baserade på modell-linjer och tak
 • Redigera fritt din Revit-modell – dina fackverkskonstruktioner uppdateras automatiskt
 • Exportera mängdning i realtid, skapa vyer, detaljritningar samt kaplistor
 • Export till CNC-maskiner

Wall+ – Konstruktion av väggar

Med Wall+ skapar du väggkonstruktioner i Revit. Här kan du regla upp väggar automatiskt, lägga till läkt, panel, regelverk i flera skikt, samt foder och knutbrädor för kompletta väggkonstruktioner. Tillverkningsritningar och kaplistor genereras direkt utifrån programmet.

Funktionalitet

 • Skapa uppreglingar av väggar genom att använda anpassningsbara regler och mallar, även för väggar i flera skikt och olika typer av anslutningar och öppningar
 • Placera ut reglar och kortlingar, distribuera automatiskt spikförband, paneler och anslutningar
 • Genom att markera de objekt eller egenskaper du vill förändra uppdateras dina reglade väggar automatiskt
 • Exportera mängdning i realtid, skapa vyer, detaljritningar samt kaplistor
 • Automatiskt sortering och dimensionering
 • Export till CNC-maskiner

Floor+ – Konstruktion av bjälklag

I Floor+ skapar du bjälklagskonstruktioner i trä där programmet automatiskt skapar tillverkningsritningar och kaplistor. Autogenerera detaljerade golvbjälklagskonstruktioner inklusive tvärbjälkar, läkt, tvärförstyvningar, korsstag, ytterbjälkar mm. Du kan också addera stöd, upphängningar och fästen.

Funktionalitet

 • Genom att markera de objekt eller egenskaper du vill förändra, uppdateras dina reglade golv automatiskt
 • Kombinera flera bjälklag till en sammanställning, med nödvändiga vyer och dimensionerade, sorterade och littrerade objekt
 • Automatiska förteckningar
 • Exportera mängdning i realtid, skapa vyer, detaljritningar samt kaplistor
 • Automatiskt sortering och dimensionering
 • Export till CNC-maskiner

Publiceringsdatum: 2015-07-01

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för mer produktinformation och priser!

Tel: 010-850 20 40
E-post: sales@aec.se

 

VIDEO