sven AEC AB RSS Feed

Insert Elements för automatiserad insättning av byggobjekt

Insert Elements är ett komplement till Revit som hjälper dig att effektivisera ditt arbete genom att automatisera insättning av stora kvantiteter byggobjekt på olika plan och våningar.

Du placerar snabbt automatiskt ut hundratals objekt som möbler, armaturer, don eller konstruktionsdetaljer, i en Revit-modell utifrån logiskt definierade positioner. Du kan t ex med en knapptryckning placera ut en möbelgrupp med tillbehör i samtliga rum i projektet märkta med ”Kontor”.

Databasen med regler om utplacering är redigerbar, och åtkomst sker via en överskådlig dialogruta.

Funktionen Project Family Browser ger dig möjlighet att se alla tillgängliga byggobjekt i en dialog och du kan enkelt placera ut objekten genom att dra och släppa dem i modellen.

 

Publiceringsdatum: 2015-02-10

Kontakt

Kontakta oss gärna för mer produktinformation och pris.

Tel: 010-850 20 40
E-post: sales@aec.se