sven AEC AB RSS Feed

Cut Opening för håltagning i Revit

Cut Opening är specifikt utvecklad för att förenkla håltagning i Revitmodeller. Revit-användare kan spara hundratals timmar per projekt genom den automatiserade funktionen för håltagning.

CUT Opening hanterar det tidsödande momentet att skapa rätt typ av hål för att undvika kollisioner i Revitmodellen.

Hål skapas i golv, väggar, tak, innertak, balkar och pelare. Programmet använder Revits Interference check-funktion och skapar, modifierar och uppdaterar hål allteftersom modellen förändras.

Öppningarna upptäcks och skapas automatiskt och användaren kan filtrera och gruppera öppningarna beroende på i vilket objekt de är placerade. Möjlighet att ändra toleranser och form på öppningarna finns och programmet håller reda på borttagna eller på andra sätt förändrade stadier.

Effektiv modellering, kontroll och kvalitet för håltagning i Revit

 • Tidsbesparande modelleringsprocess – Automatisk insättning av hundratals öppningar.
 • Enkel kontrollprocess – Gruppering av öppningar i en enkel dialog med applicerbara filter. Automatisk navigation samt sektionsboxar förenklar att se om öppningarna existerar eller kommer att skapas.
 • Kvalitetssäkring – Automatisk uppdatering av modellen vid förändring minimerar kostsamma fel.

Funktionalitet

 • Importera kollisionsrapporter i html-format.
 • Exportera xml-filer med information om håltagning till arkitekter, konstruktörer och installatörer.
 • Stöd för kollisionskontroll mellan öppna eller länkade projekt samt IFC-filer.
 • Export av data till externa applikationer.
 • Snabb insättning av håltagning för installationsobjekt, brandgenomföringar samt separat håltagning för arkitekter och konstruktörer.
 • Fördefinierade hålformer, storlekar, offset-avstånd och toleranser utifrån installationsobjektens egenskaper.
 • Hantera ändringar i modellgeometri och öppningar.
 • Automatisk littrering av öppningar.
 • Automatisk beräkning av öppningens plushöjd.
 • Enkel sortering och littrering av objekt i önskad ordning.
 • Kollisionskontroll och redigering i realtid.

Publiceringsdatum: 2015-03-10

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för mer produktinformation och pris.

Tel: 010-850 20 40
E-post: sales@aec.se

Video