sven AEC AB RSS Feed

AEC PLUS för Revit LT

Med AEC PLUS optimerar du Revit LT för BIM-modellering och levererar enkelt enligt svensk standard.

Vi har förstått behovet av att skapa anpassat innehåll och att förenkla moment. Därför innehåller AEC PLUS ett omfattande bibliotek med anpassningsvänliga familjer samt ett stort antal tilläggsfunktioner som både sparar tid och underlättar ditt användande.

Familjebibliotek

Anpassa dina projekt med hjälp av ett omfattande familjebibliotek. AEC PLUS för Revit LT innehåller allt från byggnadselement till inredningsdetaljer. Vi har även ett materialbibliotek med hundratals olika material för att underlätta visualisering och mängdning. Dessutom ingår familjer med till exempel sjukhusinredning
och designmöbler.

Mallfiler med grundinställningar

Med hjälp av mallfilerna kan du enkelt anpassa stämplar och göra företagsspecifika justeringar. I mallfilerna finner du bland annat:

  • Fördefinierade visningslägen – direkt och speglad projektion för planer, olika detaljeringsgrader och presentation enligt svensk standard.
  • Fördefinierade förteckningar för arkitekter och konstruktörer.
  • Fasindelning – 4D, exempelvis befintligt/nytt/rives.
  • Familjer anpassade till svensk standard: måttsättningsstilar, textstilar, bjälklagsdefinitioner, linjetyper och skrafferingsmönster.

 

Publiceringsdatum: 2016-03-21

Kontakt

Telefon: 010-850 20 40
E-post: sales@aec.se

Läs produktbladet