sven AEC AB RSS Feed

AEC PLUS Infra

AEC PLUS Infra är ett tilläggsprogram för dokumenthanteringssystem, utvecklat för att underlätta korrekt leverans mot beställare i stora infrastrukturprojekt.

Genom mycket flexibla exportmöjligheter, detaljerad kvalitetssäkring och automatiserade funktioner för tidskrävande moment är AEC PLUS Infra ett kraftfullt komplement till dokumenthanteringssystem.

För CAD/BIM-samordnare i större projekt är AEC PLUS Infra ett verktyg för att tidsoptimera leverans enligt beställarens krav.

Unik exportmöjlighet

I större infrastrukturprojekt är det vanligt att beställaren har som krav att leverans sker till ett visst dokumenthanteringssystem. Många system har begränsningar gällande exportmöjligheter, men med AEC PLUS Infra som ett tillägg till det egna systemet får du möjlighet att exportera till de största dokumenthanteringssystem på marknaden. Det finns även stora anpassningsmöjligheter för specifika exportbehov.

Automatisera ritnings-/modellfilsförteckningar

Oftast har även beställaren en specificerad standard för ritningsförteckningar och modellfilsförteckningar. För detta ändamål finns det möjlighet att spara mängder med tid genom att använda AEC PLUS Infra’s automatiserade funktioner för att skapa ritningsförteckningar och modellfilsförteckningar, helt enligt beställarens givna standard.

Detaljerad kvalitetssäkring

AEC PLUS Infra har djupgående kontrollfunktionalitet för att enkelt och snabbt säkerställa korrekt leverans.

  • Namnstandard – att alla filer följer given namnstandard
  • Metadata – att all metadata är inkluderad och korrekt
  • Lagerstruktur –  att lagerstrukturen följer projektstandard
  • Leveranskontroll – att alla dokument som ska levereras är inkluderade

AEC PLUS Infra med  koppling till Savoir

AEC PLUS Infra har även en sömlös koppling till Savoir. Savoir är AECs molnbaserade webbtjänst för lagring av data och regelverk inom projekt. Styrkan med Savoir är att regelverk för namnstandarder, lagerstrukturer osv inom ett projekt kan definieras och lagras. Tillsammans med Savoir bildar AEC PLUS Infra ett kraftfullt paket för att effektivisera den dagliga projekteringen. Läs mer om Savoir.

Ladda ner AEC PLUS Infra och testa i 30 dagar!

Ladda ner AEC PLUS Infra 2016 för utvärdering eller licensiering. Om du inte licensierar produkten kan du köra den i Demo-läge med begränsad funktionalitet.

Vill du testa programmet i sin helhet i 30 dagar skickar du oss en licensansökan för en utvärderingslicens. Ansöker gör du enkelt i programmet via Options – License – License Request.

AEC PLUS Infra

Ladda ner AEC Network License Manager

Alla AEC PLUS tilläggsprogram använder liksom Autodesk-produkter FlexLM som nätverkslicensserver.

AEC Network License Manager

Kontakta oss

Vi berättar gärna mer om AEC PLUS Infra.

Tel: 010-850 20 40
E-post: sales@aec.se

Prislista

Se aktuell prislista för AEC PLUS Infra samt Savoir.

Nyheter!

Läs om alla nyheterna i AEC PLUS 2018.