sven AEC AB RSS Feed

AEC PLUS för AutoCAD

Med AEC PLUS optimerar du AutoCAD och levererar enkelt konstruktionsprojektering i 2D enligt svensk standard.

Med våra tjugo års erfarenhet av byggbranschen har vi använt problemställningar och önskemål från egna och kunders projekt för att utveckla en produkt som underlättar vardagen för konstruktörer.

Tilläggsfunktioner

Med AEC PLUS för AutoCAD får du möjlighet att arbeta enligt svensk standard, BSAB 96 K.
Vi har även en rad intelligenta lösningar som till exempel AEC Koordinater som skriver ut och läser in koordinater i PXY-format, möjlighet att importera vyer och UCS från andra ritningar, vända riktning på linjer och att ta bort ej använda page setup.

Produktivitet 2D

AEC PLUS har en mängd tilläggsfunktioner som optimerar din effektivitet i 2D, några exempel på dessa är:

  • Dynamiska blockför symboler som trappa, ramp, slänt, lutningssymbol, ritningsrubrik, FG-ruta, systemlinjer och sekundärnät.
  • Utökat antal isoleringstyper.
  • Utökat antal skrafferingsmönster som tegel, ny betong, befintlig betong, vattentät betong, undergjutning, stål, prefab, murverk, makadam, lättklinker och lättfyllning.

Lagerstandard enligt BSAB 96/SB11

Hjälper dig att leverera enligt gällande lagerstandard med lagerstyrning av texter, måttsättning, linjetyper och skraffering. Dessutom finns praktiska hjälpmedel som att ladda
BSAB 96/SB11-lager och att skriva ut lagerlista.

 

Publiceringsdatum: 2016-03-20

Kontakta oss

Telefon: 010-850 20 40
E-post: sales@aec.se

Läs produktbladet