sven AEC AB RSS Feed

AEC PLUS för AutoCAD Architecture

Med AEC PLUS optimerar du AutoCAD Architecture och levererar enkelt arkitekt- och konstruktionsprojektering i 2D och 3D enligt svensk standard.

Med våra tjugo års erfarenhet av byggbranschen har vi använt problemställningar och önskemål från egna och kunders projekt för att utveckla en produkt som underlättar vardagen för arkitekter och konstruktörer.

Tilläggsfunktioner

Med AEC PLUS för AutoCAD Architecture får du möjlighet att arbeta enligt svensk standard, BSAB 96 K.
Vi har även en rad intelligenta lösningar som till exempel AEC Koordinater som skriver ut och läser in koordinater i PXY-format, möjlighet att importera vyer och UCS från andra ritningar, vända riktning på linjer och att ta bort ej använda page setup.

Produktivitet 2D

AEC PLUS har en mängd tilläggsfunktioner som optimerar din effektivitet i 2D, några exempel på dessa är:

  • Komplett bibliotek med symboler för att skapa brand och utrymningsplaner.
  • Text- och måttsättningsstilar med förinställd höjd, skala och lager.
  • Dynamiska block för symboler som trappa, ramp, slänt, lutningssymbol, ritningsrubrik, FG-ruta, systemlinjer och sekundärnät.

Produktivitet 3D

Tilläggsfunktioner som kompletterar Autodesks svenska anpassning med de delar som saknas inom arkitektur och konstruktion. Alla objekt är intelligenta och har många
möjligheter till användaranpassning. Exempel på dessa är:

  • Sektions- och elevationsvyer skapas från 3D-modeller med lagerstyrning av grafik.
  • Färdiga och lättillgängliga konstruktionsobjekt som bjälklag, pelare, balkar i olika material.
  • Utökat urval av inredningskomponenter

Lagerstandard enligt BSAB 96/SB11

Hjälper dig att leverera enligt gällande lagerstandard med lagerstyrning av texter, måttsättning, linjetyper och skraffering. Dessutom finns praktiska hjälpmedel som att ladda
BSAB 96/SB11-lager och att skriva ut lagerlista.

Publiceringsdatum: 2013-03-18

Kontakta oss

Telefon: 010-850 20 40
E-post: sales@aec.se

Läs produktbladet