Febdok 7.1

Genom att använda Febdok får man snabbt och enkelt en kontroll av att man följer föreskrifter och standarder för en elanläggning. Dokumentationen ger också ett bra underlag till besiktning av anläggningen. Oavsett om det är ett stort eller litet projekt som skall utföras så kan man på ett snabbt och säkert sätt skapa en beräkning med programmet.

Febdok – unik i sitt slag

Febdok används för dimensionering av elkablar och skydd i elanläggningar enligt svensk standard. Den hjälper installatörer att bygga säkert och att hålla en hög kvalitet.

Febdok – hänger med i utvecklingen

Febdok, lanserades och utvecklades första gången 1991 av norska NELFO och är en nyckelprodukt för installatörer, el-konsulter, ingenjörer och skolor i norden. Programmet är marknadsledande när de gäller beräkningar av elektriska installationer och utvecklas kontinuerligt med bl a nya funktioner för nya marknader.

AEC är ensam återförsäljare av Febdok och vi tillhandahåller även support och utbildning. Fr o m februari 2020 har vi även fått ansvaret för den danska marknaden.

I Sverige används Febdok av många stora företag så som Cowi, ABB, Ramböll, WSP, Sweco, Västfastigheter, AFRY, Bravida och Midroc.

Ny programstruktur

Ny programstruktur

Från och med 2021.01.01 gick Febdok bort från lösningen med grundläggande paket + moduler. Med alla nyheter som nu lanseras blir det  ett orimligt antal moduler, varför man går över till 3 olika paket.

Vad innebär det i praktiken?

Febdok delas in i tre paket: Start / Plus / Komplett

Läs mer om programstrukturen

Förbättringar

Förbättringar

I Febdok 7.1 kommer en mängd förbättringar, allt från uppdaterad beräkningsmodell, kontroll av antal poler för skydd till utökad F1-hjälp och automatisk inloggning via Windows-konto.

Läs mer om förbättringarna

Febdok – Funktioner

Beräkning av kortslutningsströmmar/felströmmar
Beräkning av beröringsspänning och spänningsfall
Dimensionering av kablar, skenor och skydd
Kontroll av skyddets brytnivå och frånkopplingstid
Kontroll av selektivitet (seletivitetsanalys)
Kontroll av backup/kaskad koppling för skydd
Nödvändig dokumentation för besiktningar, installatörer och kunder
Möjlighet att använda UPS i både nät- och batteridrift
Generator beräkning
Impedansjordat nät

Testa fritt i 45 dagar

Nu har du möjlighet att testa Febdok fritt i 45 dagar.

Ladda ner din testversion

Handledning i Administration

Här har vi samlat all handledning kring administrationen av Febdok.

Kontakta oss!

Michael Eriksson

Produktansvarig, Febdok

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vi delar med oss av de senaste nyheterna från AEC och våra leverantörer.

AEC AB – GDPR Samtycke. Läs mer