Autodesk Construction Cloud

Autodesk Construction Cloud ansluter arbetsflöden, arbetsgrupper och data i varje byggskede för att minska risken, maximera effektiviteten och öka vinsten.

Ett bättre sätt att bygga tillsammans

Arbetsgrupperna är ofta komplexa och spänner över flera organisationer och geografier. Samarbete mellan projektgrupper och intressenter fortsätter att vara en utmaning, som kan skapa  ökade kostnader, förseningar, behov av omarbetning och ökade risker i projekten.

Autodesk Construction Cloud hjälper till att effektivisera arbetsflöden. Autodesk Construction Cloud är paraplyet för Autodesk BIM Collaborate Pro, Autodesk Build och Autodesk TakeOff.

 

 

Ett bättre sätt att bygga tillsammans

Ladda ned e-boken

Länkade arbetsflöden, team och data i samtliga byggnadsstadier

Ladda ned

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vi delar med oss av de senaste nyheterna från AEC och våra leverantörer.

AEC AB – GDPR Samtycke. Läs mer