sven AEC AB RSS Feed

Utmanande uppdrag i projekt Getingmidjan

Järnvägssträckan mellan Stockholm Central och Stockholm Södra, den så kallade Getingmidjan är en av de mest trafikerade järnvägssträckorna i Sverige.

Här passerar i stort sett alla tåg till och från södra Sverige. Innan Citybanan byggdes passerade 600 tåg här varje dygn, därefter cirka 300 tåg per dygn.

Järnvägsanläggningen på sträckan byggdes till stora delar på 1950-talet och Trafikverket har konstaterat att delar av sträckan snart nått sin tekniska livslängd och att behovet att renovera och underhålla järnvägen är stort.

Järnvägen genom centrala Stockholm ska bli som ny

Upprustningen av Getingmidjan är det mest komplexa och tidskritiska projekt som Trafikverket gör på järnvägen de kommande åren.

Allt moderniseras och byts ut för att den två kilometer långa järnvägen genom centrala Stockholm ska bli som ny. Upprustningsbehoven handlar bland annat om att broarnas grundläggning ska förstärkas, brobanor ska bytas och betongkonstruktioner i tunnlarna ska repareras.

Datasamordnarna ger stöd vid leverans till Trafikverket

AEC samarbetar ihop med COWI DK i projektet, som har i uppdrag från Trafikverket att leverera optionslösningar av bygghandling för ämnesområdena Konstbyggnad, Geoteknik och Miljö. AEC levererar teknikstöd inom CAD/BIM och datasamordning.

Tillsammans med COWI DK tar vi därför fram CAD-manualer och rutiner för det interna arbetet i projektet. Vi agerar även sakkunniga till Trafikverkets kravställningar vid leveranser av tekniska handlingar och modeller.

I vår roll som datasamordnare ger vi stöd vid leveranser till Trafikverkets egna dokumenthanteringssystem (IDA) och Projekt Portalen investera (PPi).

4D-simulering kräver modeller i IFC

Martin Haas, en av AECs konsulter som arbetar med Getingmidjan, beskriver uppdraget:

En av utmaningarna i projektet är att leverera modeller i utbytesformatet IFC, där ämnesområdesmodeller för Konstbyggnad med hjälp av parametrar i modellen ska simulera byggnationen, så kallad 4D-simulering.

Vid leveranser av IFC säkerställer vi därför kvaliteten på modellen och att modellerna följer rätt detaljeringsgrad. Dessutom exporterar vi modeller till utbytesformaten DGN (Microstation) och DWG (AutoCAD), samtidigt som vi mappar om till SB11-lagerkodning.

 

Kontaktperson: Regionchef AEC Öst, Magnus Gustafsson, msgn@aec.se

Publiceringsdatum: 2018-10-31