sven AEC AB RSS Feed

AEC SYD håller i utbildning i trähusprojektering för nyanlända

På uppdrag av Vetlanda Lärcentrum håller AEC i en ett-årig uppdragsutbildning i Trähusprojektering för nyanlända med byggteknisk bakgrund.

Elever med skiftande bakgrund och erfarenhet

Bakgrunden är ett samarbete mellan Vetlanda Lärcentrum och Arbetsförmedlingen. Eleverna har en skiftande bakgrund, både vad det gäller utbildning, yrke och ursprung. Några är byggnadsingenjörer och har arbetat på byggen, medan andra är arkitekter och har arbetat på arkitektkontor. Eleverna har sitt ursprung från framförallt Syrien, men även Irak, Etiopien och Afghanistan finns representerade i klassen.

Bygga i trä – nytt och spännande tycker eleverna!

Erfarenhetsmässigt är byggande i trä en ny upplevelse för eleverna. I deras hemländer bygger man i stål och betong. I utbildningen lär sig eleverna bl.a. de viktiga principerna för konstruktion/projektering och produktion av trähus, vilka lagar och regler som styr byggande i Sverige, 2D- och 3D CAD mm. Utbildningen hålls även med nära samarbete med företag inom husindustrin.

AEC SYD håller i utbildningen

Fem konsulter från AEC SYD ansvarar som utbildare för gruppen. Maria Runesson, Regionchef Syd, är en av dem:

”Det är en utmaning eftersom vi har olika utgångspunkter gällande teknik, samhälle och kultur. Men våra olikheter kan hjälpa oss att lära nytt både gällande byggtekniker och arkitektur.

Vi ser ett oerhört tryck efter ingenjörer på marknaden och dessa människor vill in i samhället, därför känns som en oerhört meningsfull uppgift att hålla i utbildningen”.

 

För mer information, kontakta Maria Runesson, Regionchef SYD maru@aec.se

Publiceringsdatum: 2017-11-13