sven AEC AB RSS Feed

WEBINAR
DATUM: 21 mars

TID: 10.00-11.00

ANMÄLAN

Branschorganisationen BEAst har tillsammans med NCC, Skanska, Veidekke, Peab och JM tagit fram en standard för att digitalisera och standardisera statushantering av granskningskommentarer vid hantering av system- och bygghandlingar.

Målet är att effektivisera den omfattande och ofta manuella hanteringen i granskningsprocessen. För att få ut den potentiella nyttan med digitalisering behövs en standard så att branschen kan arbeta enhetligt.

Målgruppen är t.ex. entreprenörer, installatörer, byggherrar, konsulter och arkitekter.

Ulf Larsson (NCC & BEAst) går igenom hur du tillämpar standarden praktiskt för en mer effektiv granskningsprocess.

INNEHÅLL:

  • Utifrån rollen som ex granskningsledare och granskare, hur statushantering av granskningskommentarer förenklas. Fokus på granskning av system- och bygghandlingar.
  • Förenklad samverkan med projektdeltagare
  • Granskning i Bluebeam Studio i realtid (under granskningsperiod, granskningsmöten m.m.)
  • Summering av PDF Guidelines.

PRESENTATÖR:

Ulf Larsson, NCC Building Sverige, Ordförande i BEAst. Ulf Larsson har varit en nyckelperson i framtagandet av branschstandarden.

ANMÄLAN

Läs mer om PDF-standarden
Ladda ner en 14 dagars kostnadsfri testversion av Bluebeam Revu

Publiceringsdatum: 2018-03-06