sven AEC AB RSS Feed

AEC ansvarar för datasamordning i projekt Ostlänken

Projekt Ostlänken är ett järnvägsprojekt för en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping.

Ostlänken är den första delen i ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Planerad byggstart är 2017 och målet är att de första tågen ska kunna börja rulla 2028. Projektet inkluderar cirka 15 mil ny höghastighetsjärnväg, 200 broar och 20 kilometer tunnlar!

Målet med Ostlänken är att göra det möjligt att resa snabbare, säkrare och smidigare. Projektet ska svara på människors behov av hållbara resor och transporter, ge regionerna chans att växa samt skapa möjligheter att utöka andelen regionaltrafik och godstransporter på befintlig järnväg.

Projekt Ostlänken – etapp 3

Etapp 3 av Ostlänken utgör den längsta delsträckan från Norrköping via Nyköping (med ny station vid Skavsta flygplats) till Trosa samt Nyköpings resecentrum. Här har Trafikverket utsett COWI som ansvarig teknisk konsult av denna tredje etapp, som bla innebär att ta fram järnvägsplan och systemhandling.

AEC ansvarar för samordning av data

AECs uppdrag i etapp 3 är ansvar för datasamordning i projektet. Datasamordningens huvudsakliga och viktiga uppgift i uppdraget är att kvalitetssäkra dokument, modeller och underlag i projektering och leveranser. Det innebär ett tätt samarbete med både Trafikverkets data- och BIM-samordning och med COWI. Närheten mellan datasamordning och BIM-samordning bidrar även till att AEC assisterar med BIM-samordning.

Alla medlemmar i projektet arbetar i PDBi i Projectwise och datasamordnarna hjälper här projektmedlemmarna med kunskap om systemet och de rutiner som finns uppställda i projektets Dokumenthanteringsplan.

För frågor kontakta Magnus Gustafsson, ansvarig regionchef AEC Stockholm/Uppsala.
Tel: 0708-21 70 75
E-post:  msgn@aec.se

 

 

 

Publiceringsdatum: 2017-08-22