sven AEC AB RSS Feed

Ny nivå av APD-plan visualiserar framkomlighet och utveckling

Peab, som ansvarar för delprojekt i moderniseringen av Mölndals stad, har anlitat AEC för att skapa och visualisera APD-plan i projekt för Mölndalsbostäder.

Mölndals stadskärna kommer de närmaste åren att genomgå en större modernisering. Enligt plan kommer Mölndals innerstad efter om- och tillbyggnader bl. a att erbjuda:

  • 40 000 kvm handel, vilket är ungefär en dubblering jämfört med dagens utbud
  • 600 lägenheter
  • En upprustning av innerstadens gator, torg och mötesplatser samt nya parkeringsanläggningar.

APD-planen har en stor betydelse eftersom ett flertal byggen pågår samtidigt på ett trångt utrymme. Ytterligare en faktor är att man arbetar i en stadsmiljö, som man delar med fotgängare, boende, restauranger, köpcentrum mm. Därför behöver man kunna se framkomlighet för allt från lastbilar till cementblandare mm samt hur eventuella räddningsfordon ska kunna ta sig fram på ett säkert och effektivt sätt.

APD-plan visualiserad med Navisworks

Istället för en traditionell APD-plan i PDF har AECs Jonas Lennartsson skapat APD-planen i Revit och använt sig av AEC PLUS APD-familjer. Sedan har han använt Navisworks för att genom små korta videos visualisera hur området kommer att se ut under byggnationen och framkomlighet under den tiden. Särskilda videos skapades även för Räddningstjänsten, för att tydligt kunna visa framkomlighet av räddningsfordon för utrymning och säkerhet, samt till Mölndals stad, för att ge en bild av utvecklingen till boende i staden.

Jonas Lennartsson: ”Genom att skapa APD-planen i Revit kan man både göra en PDF och använda 3D modellen i Navisworks. I Naviswork kan man skapa animeringar av objekt, skapa filmer, rendera bilder, göra tidplanstudier och se om objekt krockar med varandra under byggnationen med mera.”

Mattias Locking, platschef på PEAB: “Mölndals innerstad just nu är stökig med byggnationer överallt, men för min egen del har jag överblick över alla arbeten och känner att resultatet kommer att bli väldigt bra. Det handlar inte bara om vårt eget projekt utan det blir en helhet som kommer att förändra hela staden.”

 

Publiceringsdatum: 2016-10-24