sven AEC AB RSS Feed

AEC satsar på utbildning

AEC tar över COWI Education och stärker därmed utbildningsverksamheten inom elteknik och säkerhet. Anders Wahll, nuvarande avdelningschef, kommer även att på AEC ansvara för avdelningen.

Med satsningen utvecklas AECs utbud vidare inom utbildning där AEC nu vill ta en aktiv roll för att hjälpa sina kunder att säkra kompetensen inom elteknik. Förutom Anders Wahll, medföljer även fem utbildare inom elteknik och säkerhet.

Utveckling av hela utbildningsverksamheten

-”Vi är mycket nöjda över att ha rekryterat COWI Education, som har lång erfarenhet och kompetens inom området. Det är ett kompletterande utbud vi nu kan erbjuda som kommer ge möjlighet till ytterligare positionering för AEC och stärka vår närvaro på marknaden inom utbildning och elteknik. Utöver elteknik så ska Anders ta ansvar för att utveckla hela AEC utbildningsverksamhet” säger Anders Jacobsson, VD AEC.

Verklighetsnära pedagogik

”Det känns fantastiskt stimulerande att ha börjat på AEC där vårt mål är att bidra aktivt i den fortsatta utvecklingen av AEC utbildningslösningar. Vår framarbetade pedagogik innebär att vi så långt det är möjligt undviker att dra deltagarna tillbaka till skolbänken och istället leder dem genom kompetensprocessen så verklighetsnära som möjligt, säger Anders Wahll.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Wahll, AEC
0723-505 479
anwh@aec.se

Läs mer om AECs kursutbud

 

 

Publiceringsdatum: 2018-08-28