sven AEC AB RSS Feed

Ny standard för statushantering av granskningskommentarer

Branschorganisationen BEAst har tillsammans med NCC, Skanska, Veidekke, Peab och JM tagit fram en gemensam
standard för att digitalisera och standardisera statushantering av granskningskommentarer vid hantering av system- och bygghandlingar.

Målet är att förenkla den omfattande och ofta manuella hanteringen i granskningsprocessen genom att digitalisera och standardisera.

En del företag har skaffat systemstöd för granskning, vilket är ett viktigt steg, men för att få ut den potentiella nyttan med digitalisering
behövs en standard så att branschen kan arbeta enhetligt.

Målgruppen är t.ex. entreprenörer, installatörer, byggherrar, konsulter och arkitekter.

 

Stödverktyg via Bluebeam Revu Extreme används för att hantera granskningskommentarer och samverka i realtid med alla projektet
deltagare genom Bluebeam Studio Session.

Vill du köpa licens för PDF-verktyget Bluebeam Revu eller har frågor – kontakta AEC så hjälper vi dig.

E-post: sales@aec.se
Tel: 010-850 20 40

 

 

 • INTRODUKTION EFFEKTIVARE GRANSKNING 1.0
 • GRANSKNINGS-PM
  Dokumentet är första sida i det granskningspaket som upprättas per disciplin. Där framgår vad och vilka som verifierar och
  dokumenterar bifogade handlingar och status på granskningskommentarer.
 • PDF-GUIDELINES 1.0 MED EXEMPEL
  Dokumentet är en rekommendation som ger förutsättningar för att tillämpa standarden och digitalisera processen. Det visar hur
  PDF-dokument ska skapas för att kvaliteten ska klara kraven vid digital granskning samt inkluderar exempel.
 • EXEMPEL PÅ GRANSKNINGSPROCESS 1.0
  I detta dokument visas arbetsflödet vid arbete med granskning enligt standarden.

Frågor gällande standarden riktas till BEAst på info@beast.se
Frågor gällande Bluebeam riktas till AEC på sales@aec.se eller 010-850 20 40