Hej, jag heter Niklas Jörlén. Jag har jobbat på AEC i två omgångar. Första gången blev det fem år och nu är jag inne på mitt tredje. Idag jobbar jag som säljare i region öst.

Vad var det som gjorde att du fastnade för AEC?

Jag hade jobbat med AEC som kund i nära 10 år, så jag kände mycket väl till dem som företag och hade en bra känsla. Jag jobbade då som IT-tekniker/projektledare. Därefter gav jag mig ut på nya upptäcktsfärder några år. När jag fick frågan några år senare att komma tillbaka, men då som säljare, tvekade jag inte.

Vad håller du på med för spännande projekt just nu?

Just nu består mina arbetsdagar mycket av att hjälpa våra kunder i digitaliseringsdjungeln och vara en rådgivande part i deras val av lösningar. I ett specifikt fall jobbar vi mycket med kundens licenshantering, för att hitta det mest kostnadseffektiva valet. Vi hjälper även till på konsultbasis för att hitta rätt metodikutveckling och baserat på utkomsten kan vi föreslå rätt lösning. Kunden använder en bred bas av våra egenutvecklade produkter; AEC PLUS samt produkter från vår samarbetspartner Autodesk.

Det bästa med mitt jobb är att prata och diskutera med kunder för att hitta fram till rätt lösning.

Vad tycker du är kul på jobbet?

När jag får träffa mina kunder och hjälpa dem utvecklas och inte minst när jag får ta del av resultatet som våra projekt och lösningar ger.  Dessutom är vi ett kul gäng på kontoret som har roliga aktiviteter tillsammans. Nu under Corona-tider blir det mest digitalt förstås.

Till sist har du någon oanad talang eller kunskap som vi inte känner till?

Ja, det har jag faktiskt. Jag har tio års praktiska kunskaper i att arbeta i olika CAD-program och har även varit IT-samordnare, det vi idag kallar CAD/BIM-samordnare.